wat je altijd al wilde zeggen…

Wie is Taalkr8?

Achter Taalkr8 (Taalkracht) tekstproducties zit Wendy van Dijken-Belt. Jarenlang heb ik als docent Nederlands mijn taalkrachten ingezet. Daarnaast heb ik als vrijwilliger vaak websites bijgehouden voor verenigingen. Binnen mijn werk als docent heb ik legio teksten gemaakt. Te denken valt aan lesmateriaal maar ook materialen en brieven aan ouders en leerlingen.

In het begin – voordat lesboeken ook serieuze digitale ondersteuning boden – heb ik ook een website ter ondersteuning van mijn vak opgezet en bijgehouden. Toen Facebook het belangrijkste medium voor mijn leerlingen werd, gebruikte ik dat om ze te voorzien van extra en verdiepend materiaal.

In 2021 heb ik de sites van Uw kok thuis en Etenkokerij.nl vernieuwd en die houd ik sindsdien bij. Voor de laatstgenoemde schrijf ik ook twee keer per maand de nieuwsbrief en heb ik verschillende materialen ontwikkeld (advertentie en flyers).

Ik heb aandacht voor het werk dat ik doe en ik vind openheid hierin belangrijk. Mijn teksten kenmerken zich door een duidelijke structuur en helder taalgebruik.