Achter Taalkr8 (Taalkracht) tekstproducties zit Wendy van Dijken-Belt. Jarenlang heb ik als docent Nederlands mijn taalkrachten ingezet. Daarnaast heb ik als vrijwilliger vaak websites bijgehouden voor verenigingen. Binnen mijn werk als docent heb ik legio teksten gemaakt. Te denken valt aan lesmateriaal maar ook materialen en brieven aan ouders en leerlingen.

Ervaring

In het begin – voordat lesboeken ook serieuze digitale ondersteuning boden – heb ik ook een website ter ondersteuning van mijn vak opgezet en bijgehouden. Toen Facebook het belangrijkste medium voor mijn leerlingen werd, gebruikte ik dat om ze te voorzien van extra en verdiepend materiaal.

Kenmerkend

Ik heb aandacht voor het werk dat ik doe en ik vind openheid hierin belangrijk. Schrijven is schrappen. Dat wil zeggen dat ik altijd de tijd neem om een tekst te schrijven en te reviseren. Voordat ik ga schrijven, heb ik een gesprek met de opdrachtgever om niet alleen te input voor de teksten te krijgen maar ook het gevoel dat erachter zit naar boven te krijgen.

Mijn teksten kenmerken zich door een duidelijke structuur en helder taalgebruik. Begrijpelijkheid staat voor mij voorop. Ik ben geen taalpurist, maar ik probeer waar mogelijk een tekst zo veel mogelijk in modern Nederlands te schrijven zonder dat iemand struikelt over de Engelse leenwoorden. Behalve over de boodschap denk ik ook goed na over het publiek, want als dat niet helder is dan komt een tekst, hoe mooi geschreven ook, niet aan.

Portfolio

In 2021 heb ik de sites van Uw kok thuis en Etenkokerij.nl vernieuwd en die houd ik sindsdien bij. Voor de laatstgenoemde schrijf ik ook twee keer per maand de nieuwsbrief en heb ik verschillende materialen ontwikkeld (advertentie en flyers). Zie hier mijn portfolio.